Кіровоград. Дитячий садок № 47 "Горобинка"

   

Організація харчування в ДНЗ . Робота Ради закладу по харчуванню

 

 

 

 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №47

«Горобинка» (комбінованого типу)

Вулиця Академіка Корольова 29, м. Кропивницький, 25030,

Тел./факс 56-34-86,e-mail : [email protected] Код ЄДРПОУ 32791201

 


№   01-10/10                                                                                                від 31.01.2019року

 

Звіт  про роботу

Ради по харчуванню дошкільного навчального закладу

( ясла – садок ) № 47 « Горобинка » ( комбінованого типу)

за I півріччя.

 

Наказом № 62 від 29.08.2018 року була створена Рада по харчуванню в ДНЗ № 47 « Горобинка .

Голова Ради :  І. О. Голубенко – сестра медична старша

Члени Ради :   Т. В. Гончарова – завгосп

                         Н. В. Запорожець – комірник

                         А. І. Корецька – вихователь, голова ПК

                         К. В. Булава – практичний психолог

                         Л. Ф. Гордович – вихователь

                          Я. О. Попова – представник батьківської громади.

За I півріччя було здійснено 3 перевірки , які підтверджені актами  та протоколами, зауваження та пропозиції зазначені в актах. Були розглянуті наступні питання.

  • Складання плану роботи і затвердження на засіданні Ради.
  • Перевірка щодо наявності устаткування, інвентарю на харчоблоці, коморі, групах та їх маркування.
  • Аналіз виконання норм харчування.
  • Збереження та транспортування продуктів харчування.
  • Якість продуктів та приготовлених страв.
  • Наявність миючих та дезінфікуючих засобів.
  • Забезпечення контролю за належними умовами повноцінного харчування дітей.  

  Акт № 16 від 20.08.18 року « Про створення ради по харчуванню на навчальний 2018 – 2019 рік. Та перевірка загального стану харчоблоку до навчального року.»

  Акт № 17 від 24.10.18 року « Забезпечення овочів на осінньо- зимовий та весняний період, зберігання.»

  Акт № 18 від 23.01.19 року « Перевірка якості харчування, та дотримання примірного двотижневого меню.»

 

  В ході перевірок недоліків не виявлено, стан харчоблоку, комори  та груп  задовільний. Забезпечені достатньою кількістю кухонного посуду та інвентарю, санітарним та спеціальним одягом (халати, фартухи , косинки, ковпаки тощо),  миючими та дезінфікуючими засобами.  На протязі року на харчоблоці були замінені 2 плити, 2 мийки та кухонні столи ( 5 штук).

Медичний огляд працівників проводиться 2 рази на рік, в вересні та березні місяці.

   Постачання продуктів харчування здійснюється систематично відповідно затвердженому графіку. В наявності супровідні документи та сертифікати якості. Своєчасно проводиться заявка на двотижневий завіз продуктів, виконуються норми та термін реалізації продуктів. Медична сестра контролює видачу їжі та води з харчоблоку згідно графіку отримання, також в групах роздачу їжі, сервіровку столів, миття посуду.

Рада по харчуванню продовжує свою роботу.

 

 

                 

                                                                
                          

  

 

           

       

 

       

 

           

 

     

               

                     Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 47
                                 «Горобинка»  (комбінованого типу)
           Вулиця Академіка  Корольова 29, м. Кропивницький,25030,
   тел./факс 56-34-86,e-mail :[email protected]  Код  ЄДРПОУ 32791201


                                                 

 

                                                        НАКАЗвід 29.08.2018 р.                                                                                        № 62

Про створення Ради
по харчуванню


       Відповідно до наказу Міністерства економіки України від 01.08.2006 №265 «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», спільного наказу Міністерства охорони здоров`я та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», наказу управління освіти Міської ради міста Кропивницького від 17 серпня 2018 року  № 555/0  «Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів   м. Кропивницького у 2018/ 2019 н.р та з метою здійснення контролю за роботою харчоблоку та організацією повноцінного, якісного харчування

НАКАЗУЮ:

1.Створити  в  дошкільному навчальному закладі (ясла – садок) №47 «Горобинка» комбінованого типу Раду по харчуванню у складі:

   Голова Ради –І.О. Голубенко – сестра медична старша;

   Члени Ради : Т. В. Гончарова – завгосп;
                           Н. В. Запорожець – комірник;

                           А.І. Корецька – вихователь, голова ПК;
                           К. В. Булава – практичний психолог;
                           Л. Ф. Гордович – вихователь;

                           Я.О. Попова – представник батьківської громади

2.Затвердити Положення про Раду по харчуванню (додаток 1);
3. Голові Ради:
    3.1.Здійснювати роботу відповідно до Положення про Раду по харчуванню;
    3.2.До 03 вересня 2018 року скласти план роботи і затвердити на засіданні Ради;
    3.3.До 10 вересня 2018 року  провести перше засідання Ради по харчуванню,
          розподілити обов`язки між її членами.


4.Обов`язки щодо загального управління роботою Ради по харчуванню і
   контролю за нею покласти на вихователя – методиста Терземан Л.А.
5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 


              Директор  ДНЗ №47                                   Самаріна Л.В.
                                                                                 
                                                                                    Терземан Л.А.

                                                                                    Голубенко І.О.
                                                                                   
                                                                                    Гончарова  Т.В.

                                                                                   Запорожець Н.В.
 

                                                                                   Корецька  А.І.
    
                                                                                   Булава К.В.
                                  
                                                                                   Гордович Л.Ф.                           

                                                                                   Попова  Я.О.
 

 

                                                                                                 Додаток 1
                                                                                   до наказу від 29.08.2018 року
                                                                                                     № 62


                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                             Директор  ДНЗ №47
                                                                                        ________ Самаріна Л.В.

 

 

                                           ПОЛОЖЕННЯ
                                про  Раду по харчуванню


                                      І. Загальні положення
1.1.Рада по харчуванню утворена при дошкільному навчальному закладі №47      
      з метою здійснення контролю за роботою харчоблоку та організацією  повноцінного,
      якісного харчування дітей.
1.2.Рада по харчуванню є дорадчим органом.
1.3.Рада по харчуванню  збирається відповідно затвердженого плану роботи та у разі
       необхідності.
1.4.Склад Ради по харчуванню на кожний навчальний рік затверджується  наказом 
      директора дошкільного навчального закладу.
1.5.До складу Ради по харчуванню входять:
      Голова Ради –І.О. Голубенко – сестра медична старша;

      Члени Ради : Т. В. Гончарова – завгосп;

                            Н. В. Запорожець – комірник;

                            А.І. Корецька – вихователь, голова ПК;
                            К. В. Булава – практичний психолог;
                           Л. Ф. Гордович – вихователь;

                           Я.О. Попова - представник батьківської громади.
1.6.Безпосереднє керівництво Радою по харчуванню здійснює заступник
      директора з навчально-виховної роботи, вихователь –методист, Терземан Л.А.
1.7. У своїй діяльності Рада по харчуванню керується Конституцією України,
      законами України, нормативно- правовими актами Міністерства освіти і
      науки України, Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів,
      наказами  управління освіти Кіровоградської міської ради і цим Положенням.

                                     ІІ. Цілі та завдання Ради
2.1.Контролює роботу харчоблоку в дошкільному навчальному закладі.
2.2.Активно сприяє покращенню обслуговування дітей та співробітників.
2.3.Забезпечує контроль за належними умовами повноцінного харчування
     дітей, як основного фактору охорони здоров`я.

                              ІІІ. Основні напрямки роботи
3.1. Рада по харчуванню  виявляє  недоліки у діяльності робітників
       харчоблоку і активно допомагає їх усуненню, вносить пропозиції на
       розгляд адміністрації закладу та вимагає усунення вказаних недоліків.
3.2. Вносить пропозиції стосовно розвитку матеріально- технічної бази
      харчоблоку.
3.3.Рада по харчуванню звітує про свою роботу на засіданнях Ради закладу.
3.4.Рекомендації Ради по харчуванню приймаються колегіально, більшістю
      голосів від загальної кількості присутніх членів Ради.
3.5.Засідання Ради по харчуванню проводяться один раз на квартал, під час
      яких:
      -складається і затверджується план роботи;
      -заслуховується звіти кожного з членів Ради про роботу;
      - обговорюються конкретні заходи щодо усунення наявних недоліків.
3.6. Всі засідання Ради фіксуються протоколами, з якими ознайомлюється
       директор  дошкільного навчального закладу.

 

                                    ІV. Ведення документації
4.1.Рада по харчуванню веде наступну документацію:
    4.1.1. План роботи Ради по харчуванню на навчальний рік;
    4.1.2.Протоколи засідань Ради по харчуванню;
    4.1.3.Звіт роботи Ради по харчуванню з аналізом стану організації
            харчування дітей, пропозиціями та рекомендаціями;
    4.1.4. Акти перевірок організації харчування.

 

Звіт роботи  Ради по харчування за 2017 рік.

 

     Засідання Ради проводилось один раз у квартал, під час яких: складено і затверджено план роботи на рік; дотримання санітарно – гігієнічних вимог щодо якості і безпечності харчових продуктів та технологій приготування їжі.   

Періодично здійснювався контроль наступних питань:

  АКТ №9 від 25січня 2017 року. Перевірка щодо якості отриманих продуктів харчування та їх умов збереження. ( без зауважень)

  АКТ №10 від 18 травня 2017 року. Перевірка організації харчування перед початком оздоровчого періоду. (без зауважень)

  АКТ №11 від 28 серпня 2017 року. Перевірка організації харчування перед початком нового навчального року. Загальний стан харчоблоку. (без зауважень)

   АКТ №12 від 19 грудня 2017 року. Перевірка організації харчування на харчоблоці та групах. (без зауважень)

   За рік на харчоблок було придбано : ситечко з ручкою, 2 ковшика з кришками, 2 каструлі на 40л. та 50л., засіб для миття посуду «Білизна посуд», « Білизна очисник» з сертифікатами якості, мило господарське, 2 електроплити. Була здійснена повірка температурного режиму шафи жарочної та терезів.

Рада з питань харчування дітей продовжує свою роботу з метою покращення організації харчування дітей в ДНЗ.

На виконання Листа УО від 23.01.2017 року
№177/1-01-09 "Про надання  інформації"
в ДНЗ № 47  25 січня 2017 року була проведена позапланова перевірка Радою по харчуванню. До перевірки була долучена член батьківського комітету Корнієнко М.М. (флюрографія наявна)

 

 

  АКТ № 9

        Перевірки організації дитячого харчування в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №47 «Горобинка» комбінованого типу від 25 січня  2017року.

Радою по організації харчування була здійснена непланова перевірка щодо якості отриманих продуктів харчування та  умов їх зберігання .

В результаті перевірки загального стану харчоблоку встановлено,що всі вимоги санітарно –гігієнічних норм виконуються. Обладнання харчоблоку знаходиться у робочому стані, утримується та зберігається відповідно встановлених вимог. На момент перевірки в заклад були завезені продукти: молоко 2,6%, сметана 21%, сир м`який, хліб житній та пшеничний, булочка  – свіжі, сертифікати якості є в наявності. 

Санітарний стан холодильного обладнання: кількість – згідно вимог, робітниками  здійснюється своєчасне розморожування, утримання в чистоті холодильного обладнання. В коморі є холодильники «молочні продукти», «яйце», також холодильники та холодильні камери  на харчоблоці «добові проби», «молочні продукти», «риба свіжа», «м'ясо сире» в наявності є термометри, температурні листи ведуться постійно, систематично  вносяться фактичні показники. Продукти зберігаються з урахуванням норм та правил. Сусідство  харчових продуктів дотримується. В коморі є в наявності такі крупи: гречка, пшоно, рис, манка, ячна, горох,вермішель, пшенична крупа. На всі крупи є сертифікати. Цукор та борошно – сухі , доброякісні. Є консервація – помідори, огірки, соки. Продукти харчування зберігаються в закладі згідно вимог   Інструкції по харчуванню. Меню – вимога відповідає примірному двотижневому меню.

Дошки для готової та сирої продукції в потрібній кількості, марковані за призначенням, зберігаються згідно вимог .

Питна вода на харчоблоці в належній кількості видається на групи 1 раз на добу згідно графіку видачі питної води.

Комісія вважає загальний  санітарний стан харчоблоку задовільним.

 

           Голова комісії :                 Старша медична сестра                           І.О. Голубенко

Члени комісії  :

Ø  Комірник                                Н.В. Запорожець

Ø  Медична сестра                       Г.А. Тропівська

Ø  Завгосп                                   Т.В. Гончарова

Ø  Голова ПК                               А.І. Корецька

Ø  Вихователь                              Л.Ф. Гордович

Ø  Член  батьківського комітету     М.М. Корнієнко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградська міська рада

Управління освіти

Дошкільний навчальний заклад № 47 «Горобинка»

(комбінованого типу)

25030, м. Кіровоград , вул. Ак. Корольова 29, т.56-34-86


                                                    НАКАЗ
від 27.08.2015 р.                                                                                        №57

Про створення Ради
по харчуванню


  Відповідно до наказу Міністерства економіки України від 01.08.2006 №265 «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», спільного наказу Міністерства охорони здоров`я та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», наказу управління освіти Кіровоградської міської ради від 14 серпня 2015 року №407/0 «Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів 
м. Кіровограда на 2015-2016 н. р.» та з метою здійснення контролю за роботою харчоблоку та організацією повноцінного, якісного харчування

НАКАЗУЮ:
1.Створити у дошкільному навчальному закладі (ясла – садок) №47 «Горобинка» комбінованого типу Раду по харчуванню у складі:

   Голова Ради –І.О. Голубенко – сестра медична старша;

   Члени Ради : Т. В. Гончарова – завгосп;
                           А.Б. Покальчук – медична сестра;

                           Н. В. Скляренко – комірник;

                           А.І. Корецька – вихователь, голова ПК;
                           К. В. Булава – практичний психолог;
                           Л. Ф. Гордович – вихователь;

                           М.М. Корнієнко- представник батьківської громади.

2.Затвердити Положення про Раду по харчуванню (додаток 1);
3. Голові Ради:
    3.1.Здійснювати роботу відповідно до Положення про Раду по харчуванню;
    3.2.До 01.09.2015 року скласти план роботи і затвердити на засіданні Ради;
    3.3.До 10 вересня 2015 року  провести перше засідання Ради по
         харчуванню, розподілити обов`язки між її членами.
4.Обов`язки щодо загального управління роботою Ради по харчуванню і
   контролю за нею покласти на вихователя- методиста Терземан Л.А.
5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


           Завідувач ДНЗ №47                          Самаріна Л.В.

 

 

                                                                                                 Додаток 1
                                                                                   до наказу від 27.08.2015 року
                                                                                                     № 57


                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                             Завідувач ДНЗ №47
                                                                                        ________ Самаріна Л.В.

 

 

                                          ПОЛОЖЕННЯ
                                про  Раду по харчуванню


                                      І. Загальні положення
1.1.Рада по харчуванню утворена при дошкільному навчальному закладі №47      
      з метою здійснення контролю за роботою харчоблоку та організацією
      повноцінного, якісного харчування дітей.
1.2.Рада по харчуванню є дорадчим органом.
1.3.Рада по харчуванню  збирається відповідно затвердженого плану роботи
      та у разі необхідності.
1.4.Склад Ради по харчуванню на кожний навчальний рік затверджується
      наказом  завідувача дошкільного навчального закладу.
1.5.До складу Ради по харчуванню входять:
      Голова Ради –І.О. Голубенко – сестра медична старша;

      Члени Ради : Т. В. Гончарова – завгосп;
                           А.Б. Покальчук – медична сестра;

                           Н. В. Скляренко – комірник;

                           А.І. Корецька – вихователь, голова ПК;
                           К. В. Булава – практичний психолог;
                           Л. Ф. Гордович – вихователь;

                           М.М. Корнієнко- представник батьківської громади.
1.6.Безпосереднє керівництво Радою по харчуванню здійснює заступник
       завідувача з навчально-виховної роботи, вихователь –методист,
      Терземан Л.А.
1.7. У своїй діяльності Рада по харчуванню керується Конституцією України,
      законами України, нормативно- правовими актами Міністерства освіти і
      науки України, Державними санітарними правилами і нормами
      влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та
     організації навчально-виховного процесу ДСанПІН 5.5.2.008-01, наказами
     управління освіти Кіровоградської міської ради і цим Положенням.

                                     ІІ. Цілі та завдання Ради
2.1.Контролює роботу харчоблоку в дошкільному навчальному закладі.
2.2.Активно сприяє покращенню обслуговування дітей та співробітників.
2.3.Забезпечує контроль за належними умовами повноцінного харчування
     дітей, як основного фактору охорони здоров`я.

                              ІІІ. Основні напрямки роботи
3.1. Рада по харчуванню  виявляти недоліки у діяльності робітників
       харчоблоку і активно допомагає їх усуненню, вносить пропозиції на
       розгляд адміністрації закладу та вимагає усунення вказаних недоліків.
3.2. Вносить пропозиції стосовно розвитку матеріально- технічної бази
      харчоблоку.
3.3.Рада по харчуванню звітує про свою роботу на засіданнях Ради закладу.
3.4.Рекомендації Ради по харчуванню приймаються колегіально, більшістю
      голосів від загальної кількості присутніх членів Ради.
3.5.Засідання Ради по харчуванню проводяться один раз на квартал, під час
      яких:
      -складається і затверджується план роботи;
      -заслуховується звіти кожного з членів Ради про роботу;
      - обговорюються конкретні заходи щодо усунення наявних недоліків.
3.6. Всі засідання Ради фіксуються протоколами, з якими ознайомлюється
       завідувач дошкільного навчального закладу.

 

                                    ІV. Ведення документації
4.1.Рада по харчуванню веде наступну документацію:
    4.1.1. План роботи Ради по харчуванню на навчальний рік;
    4.1.2.Протоколи засідань Ради по харчуванню;
    4.1.3.Звіт роботи Ради по харчуванню з аналізом стану організації
            харчування дітей, пропозиціями та рекомендаціями;
    4.1.4. Акти перевірок організації харчування.
 

Рада по харчуванню

 

дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №47 «Горобинка» комбінованого типу

      

 

АКТ №2

 

 Перевірки організації дитячого харчування в дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №47 «Горобинка» комбінованого типу від 26 травня 2015 року.

 

Радою по організації харчування була здійснена перевірка організації харчування перед початком оздоровчого періоду.

Переглядаючи документацію слід відмітити ,що перспективне меню на літньо-осінній період є в наявності,затверджене завідувачем та головним санітарним лікарем кіровоградської міської СЕС. В заявках на доставку харчових продуктів замовлено: м´ясо гов яже, філе курине, кисломолочний сир, молоко свіже, свіжі овочі (огірки, помідори,кабачки). На 10°° год. Організовано додатковий прийом їжі у вигляді соку фруктового, бананів, яблук. ДНЗ №47 «Горобинка» співпрацює з базами Тов.«УкрПродДонСервіс», Споживче Товариство «Добра»,співпраця відбувається в нормальному режимі; продукти харчування доброякісні,відповідають вимогам державних стандартів. В коморі наявний 10-денний запас продуктів.

Режим харчування дотримується про, що свідчить графік видачі їжі та прийом їжі дітьми( була здійснена фактична перевірка). Питний режим організовано згідно вимог.

На харчоблоці було замінено посуд для приготування дієтичних страв, миска «фрукти», «салат», доска  «О.С.».

Комісія вважає, що ДНЗ №47 «Горобинка» готовий здійснювати харчування дітей в оздоровчий період, .

 

Голова комісії :Ø  Старша медична сестра                               І.О. Голубенко

Члени комісії  :Ø  Комірник                                                      Н.В. Скляренко    
                       Ø  Завгосп                                                        Т.В. Гончарова
                       Ø  Голова ПК                                                    А.І. Корецька                
                       Ø  Вихователь                                                     Л.Ф. Гордович

 

 

АКТ №3

      

        Перевірки організації дитячого харчування в дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №47 «Горобинка» комбінованого типу від 28 серпня 2015 року.

 

Радою по організації харчування була здійснена перевірка організації харчування перед початком нового навчального року. Загального стану харчоблоку.

В результаті перевірки загального стану харчоблоку встановлено,що всі вимоги санітарно –гігієнічних норм виконуються. Обладнання харчоблоку знаходиться у робочому стані, утримується та зберігається відповідно встановлених вимог. Обробка сировини проводиться відповідно промаркованому обладнанню. В холодильниках в наявності є термометри,температурні листи ведуться, вносяться фактичні показники. Сусідність харчових продуктів дотримується. Питний режим ведеться, видача кип´яченої води з харчоблоку ведеться відповідно наявному графіку отримання питної води. Співробітники харчоблоку забезпечені спец одягом у достатній кількості;в наявності є засоби особистої гігієни(особисті полотенця ,мило і тд.). Інвентар для прибирання харчоблоку промаркований , зберігається у спеціально відведених місцях.

           Режим харчування дотримується про, що свідчить графік видачі їжі та прийом їжі дітьми( була здійснена фактична перевірка). Питний режим організовано згідно вимог.

           Рекомендації: рекомендовано придбати каструлю на 15л,  замінити доску «Р.С.».

          Комісія вважає, що ДНЗ №47 «Горобинка» готовий здійснювати харчування дітей в новому навчальному році.

 

Голова комісії :Ø  Старша медична сестра                            І.О. Голубенко

Члени комісії  :Ø  Комірник                                                  Н.В. Скляренко
                       Ø  Завгосп                                                    Т.В. Гончарова  
                       Ø  Голова ПК                                                 А.І. Корецька              
                      Ø  Вихователь                                                 Л.Ф. Гордович

 

 

 

 

АКТ № 1

      

        Перевірки організації дитячого харчування в дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №47 «Горобинка» комбінованого типу від 2березня 2015 року.

Радою по організації харчування була здійснена перевірка організації харчування та здійснено аналіз санітарно-гігієнічного стану харчоблоку та допоміжних приміщень.

В результаті перевірки загального стану харчоблоку встановлено,що всі вимоги санітарно –гігієнічних норм виконуються. Обладнання харчоблоку знаходиться у робочому стані, утримується та зберігається відповідно встановлених вимог.

Санітарний стан холодильного обладнання: кількість – згідно вимог, робітниками  здійснюється своєчасне розморожування, утримання в чистоті холодильного обладнання. Температурний режим дотримується, температурний лист ведеться згідно вимог. Продукти зберігаються з урахуванням норм та правил .термометри в наявності в достатній кількості.

    Електроплити, котли, сковороди в належному стані.

Дошки для готової та сирої продукції в потрібній кількості, марковані за призначенням, зберігаються згідно вимог СЕС.

Питна вода на харчоблоці в належній кількості видається на групи 1 раз на добу.

Засоби ваго вимірювання марковані, для сирої та готової продукції в наявності окремі терези.

Термін проведення перевірки виконується.

Працівники харчоблоку мають спецодяг, головні убори, рушники .

Комісія вважає загальний  санітарний стан харчоблоку задовільним.

Рекомендовано: провести косметичний ремонт харчоблоку.

           Голова комісії :  Старша медична сестра                                    І.О. Голубенко

Члени комісії  :             Ø  Комірник                                                      Н.В. Скляренко
                                    Ø  Завгосп                                                        Т.В. Гончарова  
                                    Ø  Голова ПК                                                    А.І. Корецька
                                    Ø  Вихователь                                                   Л.Ф. Гордович

 

 

                                                         АКТ №4

        Перевірки організації дитячого харчування в дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №47 «Горобинка» комбінованого типу від 15 грудня  2015 року.

Радою по організації харчування була здійснена перевірка організації харчування на харчоблоці та групах.

При перевірці виявлено:

в ДНЗ всього – 198д. (яслі – 72, сад – 126).

Харчоблок:      Обід:

ü  Борщ український зі сметаною 200 -150

ü  Картопляне пюре                        120 – 80

ü  Котлета з курячого філе              60 – 40

ü  Хліб житній                                  40 – 20

ü  Компот з сухофруктів                 180 – 150

Перша страва: борщ український зі сметаною бордового яскравого кольору та приємний на смак,запашний, відсутні сторонні присмак та запах, овочі ретельно очищенні,нарізані кубиками, зварений до повної готовності.

Друга страва: картопля пюре однорідне та пухке.

 котлета з курячого філе запах та смак характерний для смаженого м`яса, колір білий, обсмажений рівномірно до появи рум`яної скоринки, соковита, добре прожарена без хрусту.

  Третя страва:компот з сухофруктів кисло – солодкий на смак, без домішок.

Температура страв при видачі з харчоблоку становила 60°С. їжа готується в промаркованому,тарованому посуді, санітарно – гігієнічні правила та норми дотримуються. Асортимент страв відповідає примірному завіреному двотижневому меню.

              Групи: при перевірці групи № 2 – старша садова група – сервіровка столів, культура харчування дітей відповідає програмним вимогам та віковим особливостям вихованців. Нормативний об’єм страв відповідає віку дітей. Битий надщерблений посуд відсутній. Споживання їжі дітьми в повному обсязі.

             Рекомендації:

·         Придбати каструлі 50л.

·         Групі № 2 замінити салфетниці.

Голова комісії :       Старша медична сестра                                 І.О. Голубенко    

 Члени комісії  :       Комірник                                                       Н.В. Скляренко

                               Завгосп                                                         Т.В. Гончарова

                              Голова ПК                                                      А.І. Корецька

                             Вихователь                                                     Л.Ф. Гордович

 

  АКТ № 5

        Перевірки організації дитячого харчування в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №47 «Горобинка» комбінованого типу від 23 березня 2016року.

Радою по організації харчування була здійснена непланова перевірка щодо якості отриманих продуктів харчування та їх умов зберігання

В результаті перевірки загального стану харчоблоку встановлено,що всі вимоги санітарно –гігієнічних норм виконуються. Обладнання харчоблоку знаходиться у робочому стані, утримується та зберігається відповідно встановлених вимог. На момент перевірки в заклад були завезені продукти: молоко 3,2%, сметана 21%, сир м`який, м'ясо ялове I категорії – 22 кг., кістка – 7кг., хліб житній та пшеничний – свіжі, сосиски – 6,5кг. сертифікати якості є в наявності.  

Санітарний стан холодильного обладнання: кількість – згідно вимог, робітниками  здійснюється своєчасне розморожування, утримання в чистоті холодильного обладнання. В коморі є холодильники «молочні продукти», «яйце», також холодильники та холодильні камери  на харчоблоці «добові проби», «молочні продукти», «риба свіжа», «м'ясо сире» в наявності є термометри, температурні листи ведуться вносяться фактичні показники. Продукти зберігаються з урахуванням норм та правил. Сусідство  харчових продуктів дотримується. В коморі наявний 10 – денний запас продуктів.  Меню – вимога відповідає примірному двотижневому меню.

 Також у березні 2016р. була здійснена повірка температурного режиму шафи жарочної, та терезів.

Дошки для готової та сирої продукції в потрібній кількості, марковані за призначенням, зберігаються згідно вимог СЕС.

Питна вода на харчоблоці в належній кількості видається на групи 1 раз на добу згідно графіку видачі питної води.

Працівники харчоблоку пройшли медичний огляд в березні місяці, мають спецодяг, головні убори, рушники .

Було придбано миски – 2шт., каструля на 15л. – 1шт.

Комісія вважає загальний  санітарний стан харчоблоку задовільним.

 

           Голова комісії :  Старша медична сестра                                    І.О. Голубенко

Члени комісії  :             Ø  Комірник                                                     Н.В. Скляренко
                                    Ø  Завгосп                                                        Т.В. Гончарова
                                    Ø  Голова ПК                                                    А.І. Корецька
                                    Ø  Вихователь                                                  Л.Ф. Гордович
                                    Ø  Член  батьк.комітету                                     М.М. Корнієнко