Кіровоград. Дитячий садок № 47 "Горобинка"

 

Канистерапия

 

        " Дай, Міф, на щастя лапу!"

           Проект впровадження каністерапії 

    в дошкільному навчальному закладі

( ясла-садок ) № 47 „ Горобинка ”
комбінованого типу

 

 

 

База реалізації :   Дошкільний навчальний заклад ( ясла – садок )

                               №47  комбінованого типу „ Горобинка „

 

Учасники та співучасники проекту : кінолог, дефектолог, вихователі,     психолог,  лікар,  діти, батьки.

 

Термін реалізації : вересень 2014 р.– травень 2015р.

 

Мета проекту: сприяти соціальній адаптації та реабілітації дітей з особливими потребами засобами каністерапії, застосувати на практиці унікальні можливості собаки в її біологічному, енергетичному та соціальному впливу на людину.

 

Завдання  проекту:

·         Соціалізація дітей з особливими потребами;

·         Формування та закріплення навичок самостійності у дітей;

·         Розвиток емоційної, вольової і пізнавальної сфер особистості;

·         Розвиток комунікативних навичок;

·         Розвиток рухової активності, володіння своїм тілом, координації рухів;

·         Розвиток дрібної моторики, сенсорних здібностей;

·         Розвиток когнітивної сфери – уваги, сприймання, пам'яті, мислення, мови;

·         Формування навичок самообслуговування та догляду за собакою.

 

 

 Етапи роботи:

- Зустріч із собакою;

- Навчання із собакою;

- Терапія із собакою.

 

Зустріч із собакою

    Заняття із собакою спрямовані на створення позитивного контакту між учасниками та собакою. Під час спонтанної, веселої гри ( під керівництвом дорослого) учасники звикають до контакту із собакою, погладжують її, дають команди.

  Завданням занять зустрічі із собакою є передача позитивних емоцій учасникам, отримання задоволення від спілкування із собакою, подолання страху у відносинах з навколишнім середовищем.

   Заняття стимулюють розвиток органів чуття та сприймання, дозволяють відволіктися від навколишньої дійсності. В залежності від потреби, заняття мають форму індивідуальних зустрічей або групової роботи. Можуть проходити  у формі одноразових зустрічей або циклічних занять. Час проведення заняття не визначається одночасно. Дефектолог веде документацію у вигляді поміток про поведінку учасників.

 

Навчання із собакою

    Метою занять є покращення інтелектуальної та пізнавальної сфери дитини, що потребує окремої  підготовки.  Собака використовується в якості помічника, мотивує до навчання і завдяки створенню сприятливих умов збільшує можливість засвоєння знань. Дитина охоче запам'ятовує зміст, героєм якого є її новий друг – собака. Навчання із собакою також допомагає дітям із зниженим сприйманням або небажанням (по різним причинам) засвоєння знань. Заняття проводяться як групові так і індивідуальні. Вони мають визначений сценарій, що реалізує програму навчання.

 

Терапія із собакою

      Це комплекс вправ, спрямованих на конкретну, заплановану реабілітаційну ціль. Характеризується індивідуальним підходом до кожного учасника, його можливостями та потребами. На кожного учасника  заводиться інформаційна карта проходження заняття, в якій записується вид вправ та їх ефекти. Це дозволяє періодично перевіряти ефективність підібраних методів. Терапія із собакою є розвиваючою системою, в залежності від міри досягнення успіхів в реабілітації застосовується поступове  збільшення складностей. Найефективнішою формою терапії із собакою є індивідуальні заняття або заняття в міні групах (не більше  трьох чоловік).
 


Каністерапія включає реабілітацію:

-         Порушення психічної сфери

-         Порушення фізичної сфери

-         Порушення інтелектуальної сфери

-         Порушення соціальної сфери

 

     У випадку виявлення канофобії (страху собак), перший етап занять повинен включати комплекс дій направлених на подолання страху до собаки. Тільки після позитивного завершення цього етапу можливо приступати до реабілітації інших відхилень.

 

      Очікувані результати: діти проявляють позитивне емоційне відношення до занять та ігор; потребу до спілкування з собакою, однолітками та дорослими; дотримуються правил поведінки, необхідних для спілкування й співпраці з оточуючими людьми та собакою; адекватно поводять себе в соціальному середовищі.

      Активізація  рухової, мовленнєвої та пізнавальної діяльності. Розвиток загальної та дрібної моторики, сенсорних здібностей, орієнтація в просторі та в собі. Розуміння мовлення, розширення пасивного та активного словника дітей, розвиток мовлення. Виконання доручень, ігрових дій за наслідуванням, за зразком та за словесною інструкцією. Розвиток мислення, органів чуття та сприймання, покращення пам'яті і уваги.

 

 Що таке каністерапіїя та її ефективність під час роботи з  дітьми, 
           що мають психофізичні відхилення .

Каністерапія (від лат. «canis»  — собака, анг. Therapy dog - лікувальна кінологія)  -  терапія з використанням собак, методика лікування або попередження захворювань за допомогою особливого виду контакту із собаками, а також інноваційний метод реабілітації дітей з особливими потребами, що дає можливість їх успішної соціалізації в суспільстві.

Вперше використовувати  собак в якості «терапевтів» запропонував американський психолог Левінсон в 1961 році. Він помітив, що діти з різними психічними та неврологічними розладами легко товаришували з його собакою.

Головною причиною позитивного впливу собаки є її відданість людині. Собаки майже завжди покращують настрій, а позитивні емоції не тільки приємні але й корисні. При їх переживанні в організмі продукуються ендорфіни та енкефаліни, які діють на «рецептори задоволення»  в головному мозку і налагоджують гомеостаз, регулюють життєдіяльність організму.  Собак використовують в терапії частіше ніж інших тварин тому, що вони легко навчаються вербальним командам і легко їм підкоряються. Собаки володіють  розвинутою інтуїцією та емпатією (здібністю співпереживати). Вони  можуть  знизити  страх, депресію, напруження,  розсіяність, мобілізувати рухові функції.

      Каністерапія  застосовується як допоміжна методика при роботі з дітьми, що важко йдуть на контакт, допомагає розвитку емоційних, розумових здібностей, а також розвитку рухових функцій. Даний метод застосовується при лікуванні дітей із синдромом Дауна, ДЦП, аутизмом, при роботі з гіперактивними дітьми, у корекційній роботі з дітьми із затримкою психічного розвитку; дітьми, що мають проблеми у спілкуванні та поведінковій сфері, як засіб підвищення адаптаційних можливостей дітей з особливими потребами.

  Одним із акцентів в програмі по впровадженню даного методу каністерапії  є формування нових звукових, зорових та тактильних відчуттів. Тактильна стимуляція діє позитивно на усіх дітей, наприклад, аутичним дітям вона просто необхідна. На думку деяких вчених недостатність тактильних стимулів може  викликати  гіперактивність, спалахи агресії, аутистичну та руйнівну поведінку. Успішне застосування тактильного контакту може активізувати комунікацію дитини і стимулювати розвиток  афективної сфери. Задачі по поліпшенню координації рухів, корекції просторових уявлень, розвитку концентрації уваги також успішно вирішуються з допомогою нової методики.

     Взаємодія із собакою, як з елементом живої природи, допомагає налагодити контакт по взаємодії з людьми. У дітей підвищується мовленнєва активність, розширюється кількість контактів з однолітками та дорослими, отримані уміння діти використовують в інших видах діяльності. При спілкуванні із собакою у дітей спостерігається сильна мотивація, яка може зіграти важливу роль у всьому процесі реабілітації.
    Яким же чином проходять заняття і як виникає  корисний ефект
каністерапії ?
   Принцип лікувальної кінології з особливими дітьми  заснований на тому, що заняття проходять в ігровій формі і ефект досягається ненав'язливо. Використання ігрових форм найкращим чином сприяє виявленню в дітей своїх можливостей. 

    Дитині, наприклад, пропонують вільно спілкуватися із собакою – годувати її, вичісувати, вигулювати. Догляд за собакою, ігри з нею сприяють розвитку дрібної та загальної моторики. Вірна та чітка подача команд стимулює розвиток мови. При цьому голосові команди дублюються жестами. Спостерігаючи, як тварина слухається її, в дитини крім позитивних емоцій  з'являється впевненість в собі, здібність будувати відносини, спілкуватися.

      Дитина не сприймає спілкування із собакою  як чергове заняття, а просто отримує задоволення, радіє спілкуванню. І собака теж радіє, їй не важливо які в дитини фізичні або психічні особливості, її приводе в захват сам факт існування маленької людини і можливість знаходитись поряд з нею.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття з каністерапії
Дефектолог: Корнієнко М.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота  над проектом  з каністерапії
    "Дай ,Міф, на  щастя  лапу"
Дефектолог  Омельяненко Валентина  Михайлівна.
Кінолог Хрустальова А.