Кіровоград. Дитячий садок № 47 "Горобинка"

 

Поради лікаря

 
Сестра медична старша
            Голубенко
     Ірина Олександрівна

 

 

 

 

 

 

          Сестра  медична
 Тропівська Ганна Анатоліївна

 
 

 

На виконання Листа УО від 23.01.2017 року
№177/1-01-09 "Про надання  інформації"
в ДНЗ № 47  25 січня 2017 року була проведена позапланова перевірка Радою по харчуванню. До перевірки була долучена член батьківського комітету Корнієнко М.М. (флюрографія наявна)

 

 

  АКТ № 9

        Перевірки організації дитячого харчування в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №47 «Горобинка» комбінованого типу від 25 січня  2017року.

Радою по організації харчування була здійснена непланова перевірка щодо якості отриманих продуктів харчування та  умов їх зберігання .

В результаті перевірки загального стану харчоблоку встановлено,що всі вимоги санітарно –гігієнічних норм виконуються. Обладнання харчоблоку знаходиться у робочому стані, утримується та зберігається відповідно встановлених вимог. На момент перевірки в заклад були завезені продукти: молоко 2,6%, сметана 21%, сир м`який, хліб житній та пшеничний, булочка  – свіжі, сертифікати якості є в наявності. 

Санітарний стан холодильного обладнання: кількість – згідно вимог, робітниками  здійснюється своєчасне розморожування, утримання в чистоті холодильного обладнання. В коморі є холодильники «молочні продукти», «яйце», також холодильники та холодильні камери  на харчоблоці «добові проби», «молочні продукти», «риба свіжа», «м'ясо сире» в наявності є термометри, температурні листи ведуться постійно, систематично  вносяться фактичні показники. Продукти зберігаються з урахуванням норм та правил. Сусідство  харчових продуктів дотримується. В коморі є в наявності такі крупи: гречка, пшоно, рис, манка, ячна, горох,вермішель, пшенична крупа. На всі крупи є сертифікати. Цукор та борошно – сухі , доброякісні. Є консервація – помідори, огірки, соки. Продукти харчування зберігаються в закладі згідно вимог   Інструкції по харчуванню. Меню – вимога відповідає примірному двотижневому меню.

Дошки для готової та сирої продукції в потрібній кількості, марковані за призначенням, зберігаються згідно вимог .

Питна вода на харчоблоці в належній кількості видається на групи 1 раз на добу згідно графіку видачі питної води.

Комісія вважає загальний  санітарний стан харчоблоку задовільним.

 

           Голова комісії :                 Старша медична сестра                           І.О. Голубенко

Члени комісії  :

Ø  Комірник                                Н.В. Запорожець

Ø  Медична сестра                       Г.А. Тропівська

Ø  Завгосп                                   Т.В. Гончарова

Ø  Голова ПК                               А.І. Корецька

Ø  Вихователь                              Л.Ф. Гордович

Ø  Член  батьківського комітету     М.М. Корнієнко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградська міська рада

Управління освіти

Дошкільний навчальний заклад № 47 «Горобинка»

(комбінованого типу)

25030, м. Кіровоград , вул. Ак. Корольова 29, т.56-34-86


                                                    НАКАЗ
від 27.08.2015 р.                                                                                        №57

Про створення Ради
по харчуванню


  Відповідно до наказу Міністерства економіки України від 01.08.2006 №265 «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», спільного наказу Міністерства охорони здоров`я та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», наказу управління освіти Кіровоградської міської ради від 14 серпня 2015 року №407/0 «Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів 
м. Кіровограда на 2015-2016 н. р.» та з метою здійснення контролю за роботою харчоблоку та організацією повноцінного, якісного харчування

НАКАЗУЮ:
1.Створити у дошкільному навчальному закладі (ясла – садок) №47 «Горобинка» комбінованого типу Раду по харчуванню у складі:

   Голова Ради –І.О. Голубенко – сестра медична старша;

   Члени Ради : Т. В. Гончарова – завгосп;
                           А.Б. Покальчук – медична сестра;

                           Н. В. Скляренко – комірник;

                           А.І. Корецька – вихователь, голова ПК;
                           К. В. Булава – практичний психолог;
                           Л. Ф. Гордович – вихователь;

                           М.М. Корнієнко- представник батьківської громади.

2.Затвердити Положення про Раду по харчуванню (додаток 1);
3. Голові Ради:
    3.1.Здійснювати роботу відповідно до Положення про Раду по харчуванню;
    3.2.До 01.09.2015 року скласти план роботи і затвердити на засіданні Ради;
    3.3.До 10 вересня 2015 року  провести перше засідання Ради по
         харчуванню, розподілити обов`язки між її членами.
4.Обов`язки щодо загального управління роботою Ради по харчуванню і
   контролю за нею покласти на вихователя- методиста Терземан Л.А.
5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


           Завідувач ДНЗ №47                          Самаріна Л.В.

 

 

                                                                                                 Додаток 1
                                                                                   до наказу від 27.08.2015 року
                                                                                                     № 57


                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                             Завідувач ДНЗ №47
                                                                                        ________ Самаріна Л.В.

 

 

                                          ПОЛОЖЕННЯ
                                про  Раду по харчуванню


                                      І. Загальні положення
1.1.Рада по харчуванню утворена при дошкільному навчальному закладі №47      
      з метою здійснення контролю за роботою харчоблоку та організацією
      повноцінного, якісного харчування дітей.
1.2.Рада по харчуванню є дорадчим органом.
1.3.Рада по харчуванню  збирається відповідно затвердженого плану роботи
      та у разі необхідності.
1.4.Склад Ради по харчуванню на кожний навчальний рік затверджується
      наказом  завідувача дошкільного навчального закладу.
1.5.До складу Ради по харчуванню входять:
      Голова Ради –І.О. Голубенко – сестра медична старша;

      Члени Ради : Т. В. Гончарова – завгосп;
                           А.Б. Покальчук – медична сестра;

                           Н. В. Скляренко – комірник;

                           А.І. Корецька – вихователь, голова ПК;
                           К. В. Булава – практичний психолог;
                           Л. Ф. Гордович – вихователь;

                           М.М. Корнієнко- представник батьківської громади.
1.6.Безпосереднє керівництво Радою по харчуванню здійснює заступник
       завідувача з навчально-виховної роботи, вихователь –методист,
      Терземан Л.А.
1.7. У своїй діяльності Рада по харчуванню керується Конституцією України,
      законами України, нормативно- правовими актами Міністерства освіти і
      науки України, Державними санітарними правилами і нормами
      влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та
     організації навчально-виховного процесу ДСанПІН 5.5.2.008-01, наказами
     управління освіти Кіровоградської міської ради і цим Положенням.

                                     ІІ. Цілі та завдання Ради
2.1.Контролює роботу харчоблоку в дошкільному навчальному закладі.
2.2.Активно сприяє покращенню обслуговування дітей та співробітників.
2.3.Забезпечує контроль за належними умовами повноцінного харчування
     дітей, як основного фактору охорони здоров`я.

                              ІІІ. Основні напрямки роботи
3.1. Рада по харчуванню  виявляти недоліки у діяльності робітників
       харчоблоку і активно допомагає їх усуненню, вносить пропозиції на
       розгляд адміністрації закладу та вимагає усунення вказаних недоліків.
3.2. Вносить пропозиції стосовно розвитку матеріально- технічної бази
      харчоблоку.
3.3.Рада по харчуванню звітує про свою роботу на засіданнях Ради закладу.
3.4.Рекомендації Ради по харчуванню приймаються колегіально, більшістю
      голосів від загальної кількості присутніх членів Ради.
3.5.Засідання Ради по харчуванню проводяться один раз на квартал, під час
      яких:
      -складається і затверджується план роботи;
      -заслуховується звіти кожного з членів Ради про роботу;
      - обговорюються конкретні заходи щодо усунення наявних недоліків.
3.6. Всі засідання Ради фіксуються протоколами, з якими ознайомлюється
       завідувач дошкільного навчального закладу.

 

                                    ІV. Ведення документації
4.1.Рада по харчуванню веде наступну документацію:
    4.1.1. План роботи Ради по харчуванню на навчальний рік;
    4.1.2.Протоколи засідань Ради по харчуванню;
    4.1.3.Звіт роботи Ради по харчуванню з аналізом стану організації
            харчування дітей, пропозиціями та рекомендаціями;
    4.1.4. Акти перевірок організації харчування.
 

Рада по харчуванню

 

дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №47 «Горобинка» комбінованого типу

      

 

АКТ №2

 

 Перевірки організації дитячого харчування в дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №47 «Горобинка» комбінованого типу від 26 травня 2015 року.

 

Радою по організації харчування була здійснена перевірка організації харчування перед початком оздоровчого періоду.

Переглядаючи документацію слід відмітити ,що перспективне меню на літньо-осінній період є в наявності,затверджене завідувачем та головним санітарним лікарем кіровоградської міської СЕС. В заявках на доставку харчових продуктів замовлено: м´ясо гов яже, філе курине, кисломолочний сир, молоко свіже, свіжі овочі (огірки, помідори,кабачки). На 10°° год. Організовано додатковий прийом їжі у вигляді соку фруктового, бананів, яблук. ДНЗ №47 «Горобинка» співпрацює з базами Тов.«УкрПродДонСервіс», Споживче Товариство «Добра»,співпраця відбувається в нормальному режимі; продукти харчування доброякісні,відповідають вимогам державних стандартів. В коморі наявний 10-денний запас продуктів.

Режим харчування дотримується про, що свідчить графік видачі їжі та прийом їжі дітьми( була здійснена фактична перевірка). Питний режим організовано згідно вимог.

На харчоблоці було замінено посуд для приготування дієтичних страв, миска «фрукти», «салат», доска  «О.С.».

Комісія вважає, що ДНЗ №47 «Горобинка» готовий здійснювати харчування дітей в оздоровчий період, .

 

Голова комісії :Ø  Старша медична сестра                               І.О. Голубенко

Члени комісії  :Ø  Комірник                                                      Н.В. Скляренко    
                       Ø  Завгосп                                                        Т.В. Гончарова
                       Ø  Голова ПК                                                    А.І. Корецька                
                       Ø  Вихователь                                                     Л.Ф. Гордович

 

 

АКТ №3

      

        Перевірки організації дитячого харчування в дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №47 «Горобинка» комбінованого типу від 28 серпня 2015 року.

 

Радою по організації харчування була здійснена перевірка організації харчування перед початком нового навчального року. Загального стану харчоблоку.

В результаті перевірки загального стану харчоблоку встановлено,що всі вимоги санітарно –гігієнічних норм виконуються. Обладнання харчоблоку знаходиться у робочому стані, утримується та зберігається відповідно встановлених вимог. Обробка сировини проводиться відповідно промаркованому обладнанню. В холодильниках в наявності є термометри,температурні листи ведуться, вносяться фактичні показники. Сусідність харчових продуктів дотримується. Питний режим ведеться, видача кип´яченої води з харчоблоку ведеться відповідно наявному графіку отримання питної води. Співробітники харчоблоку забезпечені спец одягом у достатній кількості;в наявності є засоби особистої гігієни(особисті полотенця ,мило і тд.). Інвентар для прибирання харчоблоку промаркований , зберігається у спеціально відведених місцях.

           Режим харчування дотримується про, що свідчить графік видачі їжі та прийом їжі дітьми( була здійснена фактична перевірка). Питний режим організовано згідно вимог.

           Рекомендації: рекомендовано придбати каструлю на 15л,  замінити доску «Р.С.».

          Комісія вважає, що ДНЗ №47 «Горобинка» готовий здійснювати харчування дітей в новому навчальному році.

 

Голова комісії :Ø  Старша медична сестра                            І.О. Голубенко

Члени комісії  :Ø  Комірник                                                  Н.В. Скляренко
                       Ø  Завгосп                                                    Т.В. Гончарова  
                       Ø  Голова ПК                                                 А.І. Корецька              
                      Ø  Вихователь                                                 Л.Ф. Гордович

 

 

 

 

АКТ № 1

      

        Перевірки організації дитячого харчування в дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №47 «Горобинка» комбінованого типу від 23 березня 2015 року.

Радою по організації харчування була здійснена перевірка організації харчування та здійснено аналіз санітарно-гігієнічного стану харчоблоку та допоміжних приміщень.

В результаті перевірки загального стану харчоблоку встановлено,що всі вимоги санітарно –гігієнічних норм виконуються. Обладнання харчоблоку знаходиться у робочому стані, утримується та зберігається відповідно встановлених вимог.

Санітарний стан холодильного обладнання: кількість – згідно вимог, робітниками  здійснюється своєчасне розморожування, утримання в чистоті холодильного обладнання. Температурний режим дотримується, температурний лист ведеться згідно вимог. Продукти зберігаються з урахуванням норм та правил .термометри в наявності в достатній кількості.

    Електроплити, котли, сковороди в належному стані.

Дошки для готової та сирої продукції в потрібній кількості, марковані за призначенням, зберігаються згідно вимог СЕС.

Питна вода на харчоблоці в належній кількості видається на групи 1 раз на добу.

Засоби ваго вимірювання марковані, для сирої та готової продукції в наявності окремі терези.

Термін проведення перевірки виконується.

Працівники харчоблоку мають спецодяг, головні убори, рушники .

Комісія вважає загальний  санітарний стан харчоблоку задовільним.

Рекомендовано: провести косметичний ремонт харчоблоку.

           Голова комісії :  Старша медична сестра                                    І.О. Голубенко

Члени комісії  :             Ø  Комірник                                                      Н.В. Скляренко
                                    Ø  Завгосп                                                        Т.В. Гончарова  
                                    Ø  Голова ПК                                                    А.І. Корецька
                                    Ø  Вихователь                                                   Л.Ф. Гордович

 

 

                                                         АКТ №4

        Перевірки організації дитячого харчування в дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №47 «Горобинка» комбінованого типу від 15 грудня  2015 року.

Радою по організації харчування була здійснена перевірка організації харчування на харчоблоці та групах.

При перевірці виявлено:

в ДНЗ всього – 198д. (яслі – 72, сад – 126).

Харчоблок:      Обід:

ü  Борщ український зі сметаною 200 -150

ü  Картопляне пюре                        120 – 80

ü  Котлета з курячого філе              60 – 40

ü  Хліб житній                                  40 – 20

ü  Компот з сухофруктів                 180 – 150

Перша страва: борщ український зі сметаною бордового яскравого кольору та приємний на смак,запашний, відсутні сторонні присмак та запах, овочі ретельно очищенні,нарізані кубиками, зварений до повної готовності.

Друга страва: картопля пюре однорідне та пухке.

 котлета з курячого філе запах та смак характерний для смаженого м`яса, колір білий, обсмажений рівномірно до появи рум`яної скоринки, соковита, добре прожарена без хрусту.

  Третя страва:компот з сухофруктів кисло – солодкий на смак, без домішок.

Температура страв при видачі з харчоблоку становила 60°С. їжа готується в промаркованому,тарованому посуді, санітарно – гігієнічні правила та норми дотримуються. Асортимент страв відповідає примірному завіреному двотижневому меню.

              Групи: при перевірці групи № 2 – старша садова група – сервіровка столів, культура харчування дітей відповідає програмним вимогам та віковим особливостям вихованців. Нормативний об’єм страв відповідає віку дітей. Битий надщерблений посуд відсутній. Споживання їжі дітьми в повному обсязі.

             Рекомендації:

·         Придбати каструлі 50л.

·         Групі № 2 замінити салфетниці.

Голова комісії :       Старша медична сестра                                 І.О. Голубенко    

 Члени комісії  :       Комірник                                                       Н.В. Скляренко

                               Завгосп                                                         Т.В. Гончарова

                              Голова ПК                                                      А.І. Корецька

                             Вихователь                                                     Л.Ф. Гордович

 

  АКТ № 5

        Перевірки організації дитячого харчування в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №47 «Горобинка» комбінованого типу від 23 березня 2016року.

Радою по організації харчування була здійснена непланова перевірка щодо якості отриманих продуктів харчування та їх умов зберігання

В результаті перевірки загального стану харчоблоку встановлено,що всі вимоги санітарно –гігієнічних норм виконуються. Обладнання харчоблоку знаходиться у робочому стані, утримується та зберігається відповідно встановлених вимог. На момент перевірки в заклад були завезені продукти: молоко 3,2%, сметана 21%, сир м`який, м'ясо ялове I категорії – 22 кг., кістка – 7кг., хліб житній та пшеничний – свіжі, сосиски – 6,5кг. сертифікати якості є в наявності.  

Санітарний стан холодильного обладнання: кількість – згідно вимог, робітниками  здійснюється своєчасне розморожування, утримання в чистоті холодильного обладнання. В коморі є холодильники «молочні продукти», «яйце», також холодильники та холодильні камери  на харчоблоці «добові проби», «молочні продукти», «риба свіжа», «м'ясо сире» в наявності є термометри, температурні листи ведуться вносяться фактичні показники. Продукти зберігаються з урахуванням норм та правил. Сусідство  харчових продуктів дотримується. В коморі наявний 10 – денний запас продуктів.  Меню – вимога відповідає примірному двотижневому меню.

 Також у березні 2016р. була здійснена повірка температурного режиму шафи жарочної, та терезів.

Дошки для готової та сирої продукції в потрібній кількості, марковані за призначенням, зберігаються згідно вимог СЕС.

Питна вода на харчоблоці в належній кількості видається на групи 1 раз на добу згідно графіку видачі питної води.

Працівники харчоблоку пройшли медичний огляд в березні місяці, мають спецодяг, головні убори, рушники .

Було придбано миски – 2шт., каструля на 15л. – 1шт.

Комісія вважає загальний  санітарний стан харчоблоку задовільним.

 

           Голова комісії :  Старша медична сестра                                    І.О. Голубенко

Члени комісії  :             Ø  Комірник                                                     Н.В. Скляренко
                                    Ø  Завгосп                                                        Т.В. Гончарова
                                    Ø  Голова ПК                                                    А.І. Корецька
                                    Ø  Вихователь                                                  Л.Ф. Гордович
                                    Ø  Член  батьк.комітету                                     М.М. Корнієнко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ранковий прийом

Інформація про правила ранкового прийому дитини до дошкільного навчального закладу

 

«…Враховуючи провідну роль ігрової діяльності в особистісному зростанні дітей, значне місце під час організації рухового режиму відводиться рухливим іграм. При їх доборі враховуються такі чинники: вік дітей, пора року, погодні та природні умови, місце ігор протягом дня, наявність необхідного фізкультурного обладнання та інвентарю. Рухливі ігри включаються до різних форм роботи  з дітьми (занять, свят, розваг, походів тощо) після їх попереднього розучування. Їх  проводять в усіх вікових групах щодня: під час ранкового прийому (одна-дві гри малої і середньої рухливості), на прогулянках (дві-три гри малої, середньої та високої рухливості), ввечері пропонуються одна-дві гри середньої та малої рухливості. Усього протягом дня проводиться п’ять-шість рухливих ігор, а влітку – шість-сім…»

(Методичні рекомендації «Фізичний розвиток  дітей

в умовах дошкільного  навчального  закладу».

Лист МОН України від 16.08.2010 р. № 1/9-563)

 

      «… Індивідуальна робота з дітьми як самостійна  організаційна форма проводиться з дітьми всіх вікових груп у вільні години (під час ранкового прийому, прогулянок тощо) в  приміщеннях і на свіжому повітрі…»

(Методичні рекомендації. Організація та зміст

навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах)

 

«…XIV. Вимоги до режиму дня і навчання, організації життєдіяльності, рухової активності дітей. 14.1. Ранковий прийом дитини до дошкільного навчального закладу щодня повинен проводити вихователь групи. Здійснюється обов’язкове опитування батьків або осіб, які їх замінюють, стосовно стану здоров’я дитини. Перевіряється зів, стан шкірних покровів. Усім дітям ясельного віку, вихованцям груп з цілодобовим перебуванням і дітям карантинних груп проводяться термометрія та огляд зіва. До використання чисті шпателі та термометри повинні зберігатись у чистому сухому промаркованому посуді («чисті термометри», «чисті шпателі»). Після використання їх збирають у посуд з маркуванням «для дезінфекції термометрів», «для обробки шпателів». 14.3. Щодня дітям віком до 2 років та дітям в групах з цілодобовим перебуванням повинна проводитись термометрія (2 рази, після нічного і денного сну). Дітям віком від 2 до 3 років термометрія проводиться 1 раз на день - вранці під час прийому до групи. Результати термометрії і огляду дітей реєструються вихователем у журналі, що зберігається в групі…»

ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ ТА ПРАВИЛА

«Влаштування, обладнання, утримання

дошкільних навчальних закладів

та організації життєдіяльності дітей»

« …2. Батьки повинні приводити дітей до дошкільного навчального закладу добре вимитими, одягненими в чистий одяг, підстриженими, з обрізаними нігтями. Батьки не повинні входити до групових кімнат без потреби. 3. Приводячи дітей до дошкільного навчального закладу, батьки зобов'язані передавати дитину вихователеві. Ввечері вихователі зобов'язані передати дитину батькам. ІІІ. Попередження інфекційних та вірусних захворювань. 1. Під час прийому дітей до дошкільного навчального закладу вихователь оглядає кожну дитину, перевіряє чистоту її тіла, волосся, білизни. У разі виявлення захворювання, вихователь відправляє її з батьками до лікаря…»

Інструкція з організації охорони життя і здоров'я дітей

у дошкільних навчальних закладах

 

    

 
 

 

Дитина хворіє?

Першокласники хворіють удвічі частіше, якщо вони не ходили до дитсадка!

 
За матеріалами: Газета по-українськи
 
Головний дитячий імунолог Києва Алла Волоха радить батькам не панікувати, якщо їх дитина часто хворіє в дитячому садку або початкових класах школи. Про це вона повідомила під час прес-конференції "Як підтримувати імунітет дитини перед школою й дитячим садком".

"Лікарі вважають нормальним, коли за перший рік перебування в дитячому садку або школі, особливо в осінньо-зимовий період, дитина хворіє на гострі респіраторні захворювання шість разів. Головне, щоб хвороба не мала ускладнень і пройшла за тиждень. У такий спосіб організм стимулює дозрівання імунітету дитини", - розповіла Волоха.

За спостереженнями лікарів, дитина, що не відвідувала дитячий садок, у першому класі школи однаково буде часто хворіти ГРЗ.

"Діти, що відвідують дитячий садок, хворіють удвічі більше тих, хто не відвідує. Але разом з тим, у півтора-два рази частіше хворіють діти першого класу, якщо вони до цього не були в організованому колективі. У першокласників уже більш зріла імунна система, але організм ще не має стійкого імунітету до загрозливих вірусів, які виникають в осінньо-зимовий період", - відзначила лікар.

Вона нагадала: щоб убезпечити дітей від грипу в жовтні-листопаді, потрібно у вересні зробити щеплення.

Більша частина дітей іде до школи без серйозних хронічних захворювань, повідомила Алла Волоха. За її словами, переважна більшість дітей у віці до 7 років є цілком здоровою. За її оцінками, тільки 30% майбутніх школярів страждають на ті або інші хронічні захворювання.
 

 

ОСЛАБЛЕНИЙ ІМУНІТЕТ. ЗАСОБИ ЗМІЦНЕННЯ ІМУНІТЕТУ.

 

На жаль, всі діти хворіють. Тільки одні легко переносять будь-яку недугу і швидко видужують, а інші, навпаки, ще не встигнувши окріпнути застуду, вони переносять важко і часто отримують ускладнення.

Лікарі пояснюють таку несправедливість просто - ослаблений імунітет.

В даний час більше 70% дітей дошкільного віку мають ослаблений імунітет, особливо це стосується міських жителів. Існує безліч природних способів зміцнення імунітету, але більшості маленьких городян не обійтися без додаткових медикаментозних засобів.

При цьому багато батьків замислюються про необхідність зміцнювати імунітет восени, як тільки дитина починає хворіти. Це одна з найпоширеніших помилок: зміцнення імунітету відбувається не миттєво. Для того, щоб створити могутній бар’єр проти інфекцій, організму потрібно приблизно два місяці. Тому самий сприятливий час для зміцнення імунітету - літо.

Шлях до міцного здоров’я не такий вже і складний, як може здаватися на перший погляд. Пропонуємо вам п’ять основних кроків, які приведуть до заповітної мети - міцного імунітету і міцного здоров’я.

Крок перший. Диспансеризація

Якщо протягом року дитина часто хворіла, влітку необхідно показати малюка педіатру, гастроентерологу, імунологу, лору і стоматологу. Заздалегідь можна здати аналізи, які допоможуть встановити причину ослабленого імунітету: кал на дисбактеріоз, кров на імунний і інтерфероновий статус.

Залежно від клінічної картини простуд лікар може порадити здати спеціальні аналізи, наприклад, дослідження на виявлення мікоплазми і пневмоцисти при тривалому кашлі (кров, мазок із зіву), мазок із зіву при хронічних тонзилітах. Особливу увагу слід приділити хронічним захворюванням.

Якщо малюк страждає на яке-небудь хронічне захворювання, це, звичайно ж, впливає на захисні функції організму і може стати причиною частих застуд. Хронічний гайморит, тонзиліт, аденоїди, інфекції, викликані такими збудниками, як мікоплазма, пневмоциста, хламідії, глисти - все це впливає на імунітет.

Навіть така «дрібниця», як каріозні зуби, може стати причиною ослаблення імунітету і провокувати регулярні простудні захворювання. Загалом, якщо завдяки всесторонньому обстеженню вдасться знайти осередок хронічної інфекції і ліквідовувати його, то наступного року чадо не буде так часто хворіти.

Крок другий. Увага на кишечник!

Велике значення для загального імунітету має стан кишечника. Кишечник виконує імуногенну функцію, яка полягає в стимуляції синтезу імуноглобуліну і імунокомпетентних кліток. Більшість корисних речовин, що поступають в організм разом з їжею, всмоктуються саме в кишечнику, там же проживає величезна кількість (декілька мільярдів) іммунокомпетентних лімфоїдних кліток, постійно ведучих боротьбу за наше здоров’я. Зашлакований кишечник є непереможною перешкодою для корисних речовин, що містяться в їжі, вітамінів і ліків. Отже його стан безпосередньо пов’язаний із загальним станом здоров’я.

Щоб кишечник був в нормі, намагайтеся, щоб дитина пила більше мінеральної води без газів, кисломолочних продуктів і вживала їжу, багату клітковиною. У складніших випадках, коли причиною кишкової хвороби є дисбактеріоз, необхідно зробити спеціальний аналіз, який покаже, яких саме бактерії не вистачає малюкові, і провести відповідний курс лікування.

Для підвищення імунітету з боку кишечника влітку корисно пропити місячний профілактичний курс відвару вівса. Дитині від 6 місяців до 1 року призначають по 1 чайній ложці, з року - по 1 столовій ложці, з 2 до 5 років - 2 столових ложки, після 5 років - 100 мл в день.

Вівсяний відвар готується так: півстакана промитого вівса (не вівсяної крупи!) заливати ввечері 1,5 літрами фільтрованої води в емальованому посуді. Вранці кип’ятимо 1,5 години в каструлі із закритою кришкою на повільному вогні. Таким чином всі термостійкі вітаміни групи В, ті, що містяться в лушпинні, випаровуючись, екстрагуються у воду. Потім, коли відвар охолоне, його потрібно процідити і ретельно віджати.

Відвар можна готувати на два дні і зберігати в холодильнику. Давати вівсяний відвар дитині потрібно перед їжею. Смак у цих «ліків» приємний і малюк навряд чи вередуватиме. Але не забувайте, що овес діє як проносне, тому порадьтеся з своїм педіатром, можливо, він підбере індивідуальний варіант дозування.

Крок третій. Вітаміни здоров’я

Активними стимуляторами імунітету є антиоксиданти. Вони відновлюють стабільність молекул, кліток і тканин, зупиняють процеси окислення і таким чином захищають організм від хвороб. До антиоксидантів відносяться вітаміни С, Е, бета-каротин, глютатіон-6, селен, цинк, мідь, марганець і амінокислота L-цистеїн.

Цими речовинами багаті зернові культури, бобові, свіжі овочі і фрукти, а також рослинні масла.

Але, на жаль, несприятлива екологічна обстановка, використання різних добрив, неякісна вода, термічна обробка їжі і інші досягнення цивілізації призводять до того, що натуральні продукти не здатні забезпечити добову потребу людини у всіх необхідних вітамінах і мінеральних речовинах.

Тому навіть влітку, коли в надлишку свіжих овочів і фруктів, не варто відмовлятися від полівітамінних комплексів. Вони мають практично однаковий склад і відрізняються один від одного лише формою випуску і присутністю різних смакових і ароматичних добавок.

Крок четвертий.  Імунокорегуючі  препарати

Існує безліч препаратів, що зміцнюють і моделюють імунітет, які можна призначати без вивчення імунного статусу. Це так звані рослинні адаптогени. До них відносяться препарати на основі ехінацеї, женьшеню, елеутерококу, кореня солодки, лимоннику, родіоли рожевої. Використовувані в профілактичних цілях, вони сприяють зміцненню імунітету.

Природно, підбирати препарат, схему профілактичного курсу і дозування повинен лікар. Оскільки підвищення дозування препаратів може приводити до зворотного результату - пригнічення імунної системи.

Дітям, які протягом року часто хворіли на отити, ангіни, бронхіти, варто пропити профілактичний курс препаратів, що захищають від стафілококів, стрептококів, гемофільної палички і клебсиелли. Найбільш поширені препарати цієї серії - «Рібомуніл», «Бронхомунал» і «ИРС-19». Крім того, для профілактики простудних захворювань дуже корисно привчити дитину до бактерицидного пиття - відвар ромашки, календули, звіробою або дати малюкові спеціальний дитячий чай (з шипшини, ромашки). Після їжі такий чай або настій змиває залишки їжі з мигдалин і бактерицидно впливає на слизову оболонку.

Крок п’ятий. Лікувальна гімнастика

Спеціальні прийоми лікувальної гімнастики здатні надійно захистити дитину від простудних захворювань. Засвоїти прості вправи під силу навіть малюкові. Коли малюк чистить зуби або вмивається, попросіть його дістати кінчиком язика до підборіддя і потримати його так від 3 до 10 секунд. Така поза напруженості дужок глотки покращує кровообіг, лімфообіг, евакуює застійний слиз і казеозні пробки - плацдарм, на який сідають «небажані» гості, викликаючи ангіни та інші проблеми.

Дуже корисно розминати кожен ранок шию. Повільними обертаннями голови вправо і вліво. Ця вправа діє на завушні лімфатичні залози і захищає їх від запалення. Навчіть малюка м’яко бити себе по грудній клітці на видиху руками, складеними в кульки, із звуками «а», «о», «у». Такий самомасаж грудної клітки розвиває природні захисні сили бронхолегеневої системи.

 

Такі корисні вітаміни

 

 

      

 
 
 
 
 
 

 

 

Профілактика ентеровірусних захворювань

Географія ентеровірусних хвороб охоплює всі континенти та країни світу. Захворювання можуть перебігати у вигляді спорадичних (поодиноких) випадків або епідемічних спалахів.

 


Ентеровірусна хвороба це велика група інфекційних захворювань, які об'єднує однаковий механізм зараження, схожий патогенез, висока контагіозність (заразність) збудників, здатність збудників протягом тривалого часу виживати в об'єктах навколишнього середовища.

 


Ентеровірусна хвороба викликається політропними ентеровірусами серед яких нараховується понад 70 типів збудників. Найбільш поширені ЕСНО, Коксакі А і В, 68, 69, 70, 71 типи ентеровірусів.

 


Резервуаром і джерелом інфекції є хвора людина або вірусоносій.
 
Механізм передачі - фекально-оральний, повітряно-крапельний.
 
Шляхи передачі – водний, харчовий, контактно-побутовий.
 
Чинники передачі – вода, овочі, руки, іграшки тощо контаміновані ентеровірусами.
 

 

Хворіють переважно діти (частіше в дитячих колективах) та люди молодого віку.
Ентеровірусна хвороба має весняно-осінню сезонність.

 

 

Для ентеровірусної хвороби характерним є поліморфізм клінічних проявів захворювання.
У 85% випадків захворювання перебігає безсимптомно, у 12-14% діагностуються легкі форми захворювання, і тільки 1-3% випадків можуть мати тяжкий перебіг. Найчастіше це серозний менінгіт, енцефаліт, гострий параліч, міокардит, гепатит тощо.

 

Основними клінічними симптомами викликаного ентеровірусами серозного менінгіту є висока температура, головний біль, блювота не пов’язана з прийомом їжі, гіпертонус м’язів потилиці, біль у спині та животі, нежить, висипи на шкірі та слизових оболонках

 


Профілактика. Методи специфічної профілактики (вакцинація) проти ентеровірусних захворювань не розроблені.

 


Заходи неспецифічної (індивідуальної) профілактики ентеровірусних захворювань такі ж, як при гострих кишкових інфекціях - використовувати тільки кип'ячену або бутильовану воду, ретельно мити перед вживанням фрукти та овочі, дотримуватись правил особистої гігієни.
При перших ознаках захворювання необхідно звертатися за медичною допомогою, не займатися самолікуванням.

 

 

Як не мерзнути взимку

Зима – аж ніяк не спекотна пора року в нашій країні. Щоб на вулиці почуватися максимально комфортно, скористайтеся порадами мандрівників: хто як не вони вміють правильно утеплюватися.

«У холоди одяг має бути тришаровим. Спершу варто одягати термобілизну, яка відводить вологу, потім радять флісову кофту, що втримує тепло, а зверху – вітронепроникну куртку. В ідеалі краще купити куртку з мембрани – захисного матеріалу, що відводить вологу від тіла та не вбирає її з вулиці», – радить професійний мандрівник Андрій Боровенський.

Для морозів у -20 ° і нижче пуховий одяг теж не знадобиться. Мандрівник радить обирати ті куртки, в яких використовується наповнювач із пуху птиці гаги.
Що стосується шкарпеток, то їх  у суворі морози радять одягати дві пари: спершу теплі шерстяні, потім легкі, х/б або синтетику.

А от взуття треба купувати спеціальне, спортивне, з трекинговою підошвою, якій жодна ожеледиця не страшна, і  вологу вона теж не пропустить.

Без шапки взимку взагалі нікуди: обличчя, вуха і щоки також повинні бути захищені від морозного вітру. Ідеальний варіант – шапка- вушанка.

матеріали сайту http://pedpresa.com.ua