Кіровоград. Дитячий садок № 47 "Горобинка"

 

Освітня програма ДНЗ № 47

 

 

 

        ПОГОДЖЕНО                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО
Педагогічною радою  ДНЗ № 47                                          Директор ДНЗ № 47
 Протокол № _____ від ________                                   _______ Л. САМАРІНОЮ
                                                                                       
  

 

  

 

 

 

Освітня програма
дошкільного навчального закладу
( ясла – садок) № 47 «Горобинка»

на 2020-2021 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Зміст

 

Вступ.

 

Розділ І.  Загальний обсяг навантаження та очікувані результати
                             навчання       (набуті компетентності)

 

Розділ ІІ.  Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній,
                                           логічна послідовність їх реалізації

 

Розділ ІІІ.  Форми організації освітнього процесу

 

 Додатки: 
 Додаток  1 - Режим роботи закладу ;
 Додаток 2- Розклад освітньої діяльності дошкільного навчального закладу
                     (ясла – садок) № 47 «Горобинка» комбінованого типу
                                                     на 2020/2021 н.р.
Додаток 3- Розклад гурткової роботи дошкільного навчального закладу
                    (ясла – садок) № 47 «Горобинка» комбінованого типу
                                                     на 2020/2021 н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вступ
Програма розроблена відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»«Про забезпечення функціонування української мови як державної», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та Концепції Нової української школи.

Освітня діяльність в закладі дошкільної освіти  у 2020/2021 навчальному році буде організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 р. № 960-р “Про схвалення Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти)”, Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), листів Міністерства освіти і науки:  «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 16.03.2012 №1/9‑198), «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 28.05.2012 №1/9-413), «Про розроблення програм для дошкільної освіти» (від 28.02.2013 №1/9-152), «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів» (18.09.2014 №1/9-473), «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-454), «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-456), «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» (від 25.07.2016 №1/9-396), «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» (від 11.10.2017 №1/9-546), «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» (від 19.04.2018 №1/9‑249), «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році» (від 02.07.2019 № 1/9-419), «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році» (лист МОН від 22.07.2020 № 1/9-394 ), «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»  ( від12.10.2015 №1/9-487), «Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019/2020 н. р» (від 26.06.2019 № 1/9-409), «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (від 14.02.2019 №1/11-1491), постанов Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 № 25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)», листах Міністерства освіти і науки України від 23.04.2020 № 1/9- 219 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти під час карантину», від 22.05.2020 № 1/9-269 «Щодо відновлення діяльності закладів дошкільної освіти», матеріалах ЮНІСЕФ «Рекомендації щодо відновлення роботи закладів дошкільної освіти після СОVID-19». Власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про дошкільну освіту» Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 47 «Горобинка» комбінованого типу спрямовує діяльність на забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення вихованцями обов’язкових результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

Освітня програма визначає: 

- загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання
(набуті компетентності);

- перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічну
послідовність їх реалізації;

-  форми організації освітнього процесу;
 

Зміст освітньої програми передбачає:

·  формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

·    виховання елементів природо доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

·    утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

·    розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Організація освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 47 «Горобинка» у 2020/2021 навчальному році буде здійснюватись відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти, комплексної програми «Дитина», програмно-методичних комплексів для роботи з дітьми що мають особливі освітні потреби: «Формування ігрової діяльності у дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю», «Сенсорне виховання дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю», «Трудове виховання дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю» , «Формування уявлень про навколишнє середовище у дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю», програми розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко», парціальних програм , Статуту ДНЗ № 47

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.

У дошкільному навчальному закладі встановлено 5-денний навчальний тиждень. Заклад працює з 7.00 до 19.00.

У  2020-2021 н.р. колектив  закладу  продовжує роботу над  загальносадовою науково-методичною проблемою: постійне підвищення рівня професійної майстерності і інноваційної культури кожного педагога, як важливого чинника в реалізації завдань  освітньої програми «Дитина» через впровадження різноманітних інноваційних технологій, формування національно свідомої, творчої, життєво компетентної особистості.
   Для досягнення даних цілей колектив нашого закладу визначає такі пріоритетні завдання на 2020/2021  навчальний рік:
1.Логіко-математичний розвиток дітей дошкільного віку засобами
     дидактичних  ігор;

2. Розвиток монологічного мовлення дошкільників шляхом використання освітніх технологій «сторітелінг», «синквейн», прийомів мнемотехніки.

   У закладі дошкільної освіти функціонує 12 груп:

1  група для дітей раннього віку  ( 1-2 р. ж.);
          2 групи для дітей ясельного віку (2-3 р. ж.);

2 групи для дітей молодшого дошкільного  віку ( 4р.ж.);

2 групи для дітей середнього дошкільного  віку( 5р.ж.);

2 групи для дітей старшого дошкільного віку( 6р.ж.).
          3 спеціальних групи для дітей з особливими освітніми потребами (3-7 р).
 

  Для реалізації Базового компоненту дошкільної освіти в групах раннього, молодшого, середнього та старшого дошкільного віку використовується  Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «ДИТИНА» рекомендована Міністерством освіти і науки України. (Лист  МОН  України  № 1/11 – 16163 від  09.11.2015)  
В. О. Огнев’юк

   Основні  принципи  програми   «Дитина» - гуманістична  спрямованість  і психологічна  куль­тура освітньо-виховного  процесу

 Метою програми «Дитина» є створення у сім'ї і в дошкільному навчальному закладі умов для зро­стання активної, життєрадісної, творчої особистості, чемної, привітної дитини, що любить і шанує батьків, рідних, свій край, рідну мову, пісню, змалечку при­лучається до традицій і звичаїв свого народу, до по­ваги інших народів, до основних морально-етичних та естетичних цінностей  національної  і світової  культури. У програмі визначені загальні завдання освітньо­го процесу в дошкільних навчальних закладах.  

Завдання програми - сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6(7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі. Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у програмі є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу

Структура програми.

          Загальна структура програми передбачає інтегроване забезпечення  діяльності педагогічного персоналу через практичне представлення програмового змісту роботи в таких аспектах: принципи роботи, співпраця з родиною, зростання особистості, завдання та зміст навчально-виховної роботи, показники успішного розвитку дитини, умови успішної педагогічної роботи, вимоги до розвивального предметного середовища, завдання і зміст роботи музичного керівника, додаткова рекомендована література.   

        Програмовий зміст освітньо - виховної роботи з дітьми  представлено по роках життя дитини дошкільного віку (від 2 до 7 років) у такій послідовності: «діти раннього віку», «наші малята», «дослідники, чомусики», «наша старша група». Вони є логічно та змістовно взаємопов’язаними, поступово ускладнюються та відображують картину цілісного  розвитку різних сфер особистості  дитини упродовж дошкільного періоду. Інформацію про особливості виховання та навчання дітей 7-го року життя, які не пішли у школу (позаяк частині з них  або не виповнилось 6 років або за станом здоров”я, або унаслідок інших причин), розміщено другою складовою у  розділі «наша старша група». 

       У змісті кожної вікової групи матеріал систематизовано  таким чином: особливості розвитку дітей та завдання виховання і навчання  дітей, організація  виховання і навчання  дітей, орієнтовний режим дня, після чого представлені тематичні розділи: «Зростаємо дужими», «Мова рідна, слово рідне», «Граючись, зростаємо», «Віконечко у природу», «Математична скарбничка», «Чарівні фарби и талановиті пальчики», «Привчаємось працювати», «Діти, які потребують допомоги батьків та вихователів», «Разом із сім’єю». 
    Таке структурування матеріалу забезпечує системність та послідовність викладу, його поступове ускладнення відповідно до зростання вікових можливостей дітей, а також забезпечує тісний взаємозв’язок із сучасними науками - педагогікою, психологією, методиками, полегшує ознайомлення з програмою під час її вивчення у вищих  навчальних закладах. Вважаємо, що таке структурування програми значно полегшує її сприйняття вихователями, а також допомагає чіткіше структурувати матеріал у відповідності до тих дисциплін, які викладались їм у процесі професійної підготовки.
 Зміст освітнього процесу в закладі у 2019-2020 навчальному році спрямований на формування та розвиток компетентностей вихованців відповідно до освітніх ліній Базового компонента:

Розділ І.

Загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання (набуття компетентностей)

Освітній процес у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок)№47 «Горобинка» будується на відповідному програмно-методичному забезпеченні та представляє єдиний комплекс освітніх компонентів для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, чинними освітніми комплексними та парціальними  програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

Згідно з рішенням педагогічної ради  ДНЗ  «Горобинка» (протокол № 1 від 31.08.2020 року) освітній процес у закладі здійснюється за наступними  програмами:

       -  Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (наук. кер.    
    проекту – Огнев’юк В.О., авт. колектив – Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л.,   
   Богданець-Білоскаленко Н.І. та ін.);  
 - Парціальна програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей
   дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати»
    /Л.В. Лохвицька/.

                             - Парціальна програма  з формування основ безпечної поведінки дітей
                   дошкільного віку під час дорожнього руху «Дитина у світі
                   дорожнього руху» (Олександр Тимовський, Ігор Репік).

          З метою реалізації Базового компонента дошкільної освіти, вищезазначених освітніх програм та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 року № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» у 2020/2021 навчальному році в закладі дошкільної освіти загальний обсяг тижневого навантаження за віковими групами становитиме:

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями

Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами

раннього віку
(від 1 до 2 років)

перша молодша
(від 2 до 3 років)

друга молодша
(від 3 до 4 років)

середня
(від 4 до 5 років)

старша
(від 5 до 6 (7) років)

Ознайомлення із соціумом

1

1

2

2

3

Ознайомлення з природним довкіллям

1

1

1

1

2

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)

3

4

4

5

5

Сенсорний розвиток

2

2

-

-

-

Логіко-математичний розвиток

-

-

1

1

2

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2

2

3

3

3

Здоров’я та фізичний розвиток*

2

2

3

3

3

Загальна кількість занять на тиждень

9

10

11

12

15

Додаткові освітні послуги на вибір батьків

-

-

3

4

5

Максимальна кількість занять на тиждень

9

10

14

16

20

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)**

1,3

1,4

3,5

5,3

8,3

*Години, передбачені для фізкультурних занять , не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.
Навчальне навантаження: тривалість проведення занять - спеціально організованих форм освітнього процесу, що відповідають віковим можливостям вихованців згідно із санітарним законодавством.
**Максимально допустиме навчальне навантаження визначають шляхом множення загальної кількості занять на тиждень, відведених на вивчення освітніх ліній у віковій групі, на тривалість заняття залежно від віку вихованців.

Для дітей віком від 1 до 3 років проводяться заняття тривалістю до 10 хвилин.
Тривалість одного заняття:
у молодшій групі - не більше 15 хвилин;
у середній - 20 хвилин;
у старшій - 25 хвилин.
    Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в молодшій та середній групах не перевищує двох, у старшій - трьох організованих навчальних занять.
  У середині та наприкінці занять, що потребують високого інтелектуального напруження чи статичної пози дітей,  проводяться фізкультурні хвилинки.
 Тривалість перерв між заняттями   становить не менше 10 хвилин.
 Заняття, які потребують підвищеної пізнавальної активності,  проводяться переважно в першу половину дня та у дні з високою працездатністю (вівторок, середа),  вони поєднуються та чергуються  із заняттями з музичного виховання та фізкультури.
    Значному скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять) сприяє блочно-тематична організація освітнього процесу на засадах інтеграції, яка істотно знижує навчальне навантаження на дітей. При цьому тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно в молодшій, середній, старшій групах), проте інтегроване заняття може замінити всі інші, крім занять з фізичної культури й музичного виховання. Тобто щодня можна проводити одне інтегроване заняття, закріплюючи набуті дітьми знання і вміння в різних видах дитячої діяльності протягом дня. При цьому тривалість статичного навантаження у положенні сидячи на одне заняття не повинна перевищувати для дітей молодших груп - 15 хвилин, середніх - 20 хвилин, старших - 25 хвилин.
Не  вимагається  від дітей виконання домашніх завдань.
Після денного сну діти можуть відвідувати гуртки. Тривалість проведення гурткової роботи - 15-25 хвилин залежно від віку дітей.
Недопустимо проводити заняття в гуртках за рахунок часу, відведеного на прогулянку та денний сон.
Фізичне виховання дітей у дошкільному навчальному закладі має складатися з: ранкової гімнастики; занять фізичною культурою; рухливих ігор та ігор спортивного характеру; загартування; фізкультурних хвилинок під час занять, фізкультурних пауз між заняттями; фізкультурних комплексів під час денної прогулянки.
 Визначаючи обсяг рухової активності дітей, необхідно враховувати стан їхнього здоров’я та психофізіологічні особливості.
Організоване навчання у формі фізкультурних занять слід проводити з дворічного віку. Тривалість занять для дітей у віці від 2 до 3 років - 15 хвилин; від 3 до 4 років - 20-25 хвилин; від 5 до 6(7) років - 25-30 хвилин.
 Фізкультурні заняття для дітей дошкільного віку проводять не менше трьох разів на тиждень. Форма та місце проведення занять визначаються педагогом залежно від поставленої мети, сезону, погодних умов та інших факторів.
За наявності басейну проводять 2 заняття з плавання та 2 заняття з фізкультури.
У дні, коли немає занять з фізкультури і плавання, проводять фізкультурні комплекси під час денної прогулянки.
    Зміст освітнього процесу в закладі у 2020-2021 навчальному році спрямований на формування та розвиток компетентностей вихованців відповідно до освітніх ліній Базового компонента:

№ з/п

  Освітня лінія

                   Зміст освітнього процесу

1.

Особистість дитини

Передбачає:

- формування позитивного образу «Я», створення бази особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності;

- виховання в дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності, формування основних фізичних якостей, рухових умінь, культурно-гігієнічних, оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності. На кінець дошкільного періоду життя в дитини мають бути сформовані базові якості особистості: довільність, самостійність і відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість, самоставлення, самооцінка.

2.

 Дитина у соціумі

Передбачає:

формування у дітей навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим. Завдяки спілкуванню з дорослими, як носіями суспільно-історичного досвіду людства, в дитини з’являються інтерес та вміння розуміти інших, долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, об’єднувати з ними свої зусилля для досягнення спільного результату, оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей. Взаємодія з іншими людьми є своєрідним видом входження дитини в людський соціум, що вимагає уміння узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства

3.

Дитина у природному довкіллі

Містить доступні дитині дошкільного віку уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля. Природнича освіченість передбачає наявність уявлень дитини про живі організми і природне середовище, багатоманітність явищ природи, причинно-наслідкові зв’язки у природному довкіллі та взаємозв’язок природних умов, рослинного і тваринного світу, позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи. Ціннісне ставлення дитини до природи виявляється у її природодоцільній поведінці: виважене ставлення до рослин і тварин;готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з природою; дотримування правил природокористування.

4.

Мовлення дитини

 Передбачає:

 засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях. Оволодіння мовою як засобом пізнання і способом специфічно людського спілкування є найвагомішим досягненням дошкільного дитинства. Мова виступає «каналом зв’язку» для одержання інформації з немовних сфер буття, засобом пізнання світу від конкретно-чуттєвого до понятійно-абстрактного. Мовленнєве виховання забезпечує духовно-емоційний розвиток дитини через органічний зв’язок із національним вихованням. Мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку складається із різних видів говоріння та слухання, під час якої формуються мовленнєві вміння і навички. Вивчення української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот передбачає залучення дітей інших національностей, які є громадянами України, до оволодіння українською мовою як державною на рівні вільного спілкування з іншими дітьми і дорослими, виховання інтересу та позитивного ставлення до української мови.

5.

Дитина у світі культури

Передбачає:

 формування почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування елементарних трудових, технологічних та художньо-продуктивних навичок, самостійності, культури та безпеки праці. Результатом оволодіння дитиною різними видами предметної та художньої діяльності є сформоване емоційно-ціннісне ставлення до процесу та продуктів творчої діяльності, позитивна мотивація досягнень; здатність орієнтуватися в розмаїтті властивостей предметів, розуміти різні способи створення художніх образів, виявляти інтерес до об’єктів, явищ та форм художньо-продуктивної діяльності, а також оволодіння навичками практичної діяльності, культури споживання.

6.

 Гра дитини

Передбачає:

 розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому. Гра забезпечує задоволення ігрових уподобань кожної дитини, сприяє виникненню дружніх, партнерських стосунків та ігрових об’єднань за інтересами, спонукає до обміну думками, оцінювання себе й інших, заохочує до імпровізації, висловлювання власних оцінно-етичних суджень.

7.

 Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі.

Передбачає:

 сформованість доступних для дитини дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів довколишнього світу. Показником сформованості цих уявлень є здатність дитини застосовувати отримані знання у практичній діяльності (ігрова, трудова, сенсорно-пізнавальна, математична тощо), оволодіння способами пізнання дійсності, розвиток у неї наочно-дієвого, наочно-образного, словесно-логічного мислення. Сенсорно-пізнавальна освітня лінія спрямована на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях.

Для реалізації діяльності:

за освітньою лінією «Особистість дитини» у молодшій, середній та старшій групах використовується парціальна Програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати»; парціальна програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху «Дитина у світі дорожнього руху»

за освітньою лінією ««Логіко-математичний розвиток»,» у  групах передшкільного віку використовується інноваційна технологія «Формування математичної компетентності дітей дошкільного віку» Лариси Зайцевої;

за освітньою лінією «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування» в групах передшкільного віку  використовується авторська методика «Розвивальне читання», Л. Шелестової.

Реалізуючи вищезазначений зміст освітнього процесу, вихователі забезпечують досягнення очікуваних результатів навчання, визначених у освітній програмі для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (наук. кер. проекту – Огнев’юк В.О., авт. колектив – Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Богданець-Білоскаленко Н.І. та ін.).

Розділ ІІ.

Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічна послідовність їх реалізації

Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 47 «Горобинка» комбінованого типу визначено зміст і структуру освітнього процесу за інваріантною складовою.

Інваріантна складова змісту дошкільної освіти сформована на державному рівні і є обов’язковою. Інваріантну частину змісту освіти систематизовано відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за освітніми лініями: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини». У закладі забезпечується неперервність змісту освітніх ліній, а також наступність дошкільної та початкової ланок. Виключення з інваріантної частини будь-якої з освітніх ліній порушує цілісність розвитку дитини на рівні дошкільної освіти і наступність її в початковій школі.

Організація життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх ліній, що включені до інваріантної дає змогу забезпечити належний рівень соціально-особистісного розвитку дітей дошкільного віку в структурі неперервної освіти.

Дотримання змісту, взаємозв’язку та логічної послідовності реалізації освітніх ліній Базового компоненту забезпечується та відображається у плануванні педагогів закладу.

З метою підвищення якості освітнього процесу у 2020-2021 навчальному році в закладі використовуються інноваційні педагогічні технології, а саме:
-використання різноманітних інноваційних оздоровчих технологій у роботі з дітьми;
-технологію    розв'язання    винахідницьких    завдань ;
-використання  мнемотаблиць на заняттях з розвитку мовлення; ;
-елементи   авторської   програми   М. Єфименка   «Театр  фізичного  виховання
  та оздоровлення дітей дошкільного віку»;
- метод проектування освітньо – виховної діяльності;
-розвиток логоритмічних здібностей у дітей з психофізичними вадами;
-інноваційні і нетрадиційні техніки зображувальної діяльності;
-оздоровча нетрадиційна технологія в роботі з дітьми – степ – аеробіка;
-використання адаптованих елементів ейдетики в освітньо – ігровому процесі;
-методи та прийоми пошуково – дослідницького характеру;
-квест-технології в роботі з дошкільниками;

Розділ ІІІ.

Форми організації освітнього процесу

       Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» освітня програма дошкільного навчального закладу (ясла – садок) № 47  «Горобинка» комбінованого типу визначає мету, завдання освітнього процесу на навчальний рік, а також форми його організації.

З метою досягнення очікуваних результатів навчання (набуття компетентностей) у 2020/2021 навчальному році педагогами закладу будуть реалізовуватися різні форми освітнього процесу.

За формами організації проводяться такі типи занять:

·        фронтальні, колективні (з усіма дітьми групи);

·        групові (10-12 дошкільнят);

·        індивідуально-групові (4-6 дошкільнят);

·        індивідуальні (1-4 дошкільнят).

У залежності від основних завдань освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» та відповідно до змістовних ліній Базового компоненту дошкільної освіти, пріоритетного напряму  у всіх вікових групах організовуються такі види занять:

-         заняття із засвоєння дітьми нових знань;

-         заняття із закріплення і систематизації досвіду дітей;

-         контрольні заняття;

-         комплексні;

         З метою забезпечення наступності з початковою ланкою освіти поширеним типом занять у поточному навчальному році у всіх вікових групах будуть інтегровані заняття у рамках блочно-тематичної організації освітнього процесу. Види інтегрованих занять:

-         соціально-природознавчої тематики;

-         з пріоритетом інтелектуально-мовленнєвих завдань;

-         з пріоритетом логіко-математичних завдань;

-         заняття художнього циклу.

           Інтеграція сприяє значному скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять) та істотно знижує навчальне навантаження на дітей.

Безперервна безпосередньо освітня діяльність у групах планується як у I так і в II половині дня відповідно до розкладу занять на тиждень. У другій половині дня плануються заняття з художньо-продуктивної діяльності. Весь освітній процес організовується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей.

У  закладі дошкільної освіти планування та організація життєдіяльності, у тому числі освітній процес, здійснюється за режимними моментами з урахуванням ліній розвитку, які базуються на інтегрованому підході, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

 Тип заняття обирає та уточнює вихователь самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених в освітніх програмах.

 Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності протягом дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Крім спеціально організованої освітньої діяльності передбачається самостійна діяльність дітей:

·  ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, театралізовані, ігри з піском та водою та ін.);

·   спостереження;

·   пошуково-дослідницька діяльність;

·        самостійна художня діяльність тощо.

 За окремим планом вихователі здійснюють індивідуальну роботу з дітьми.

Фізичне виховання дітей передбачає проведення:

·        ранкової гімнастики;

·        гімнастики пробудження;

·        занять фізичною культурою;

·        рухливих ігор та ігор спортивного характеру;

·        загартування;

·        фізкультурних хвилинок під час занять;

·        фізкультурних пауз між заняттями;

·        фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (пішохідний перехід);

·        оздоровчих заходів з використанням арт-терапевтичних технологій.

Самостійною додатковою організаційною формою освітнього процесу в закладі дошкільної освіти є робота в гуртках за інтересами дітей. Її мета: задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість.

У 2020/2021 навчальному році організована робота наступних гуртків:

 - гурток логіко-математичного спрямування «Шахи»
           - гурток фізкультурно-оздоровчого спрямування «Казкова
             фізкультура»
 
 

Вищезазначені форми організації освітнього процесу в  дошкільному навчальному закладі (ясла – садок) № 47 «Горобинка» комбінованого типу реалізуються в рамках: 

·        плану роботи закладу на 2020-2021 н.р. ;

·        режиму роботи закладу дошкільної освіти ;
    режиму роботи гуртків
    розкладу організованої діяльності (занять)

 

За окремим планом у закладі організовується літнє оздоровлення дітей, під час якого освітній процес організовується в наступних формах:

·        ранкова гімнастика та гімнастика пробудження;

·        дозований біг,  ходьба по траві, піску, по «доріжці  здоров’я», обливання ніг прохолодною водою;

·        рухливі та спортивні ігри;

·        процедури прийняття сонячних та повітряних ванн;

·        екскурсії, цільові прогулянки;

·        продуктивні види діяльності;

·        ігри з водою, піском;

·        конструкторські та творчі ігри;

·        пошуково-дослідницька діяльність;

·        організація трудової діяльності;

·        літературні розваги, конкурси малюнків;

·        змагання, різноманітні конкурси, естафети.

Освітня програма дошкільного навчального закладу  (ясла-садок)№ 47 «Горобинка» комбінованого типу забезпечує досягнення дітьми результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.